“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง   ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมมะแห่งอาชีพ ไว้ให้บริสุทธิ์” พระบรมราโชวาท ของสมเด็จพระบรมราชชนก


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สมุดโทรศัพท์หน่วยงาน ม.อ. ระบบรับส่งอีเมลของ ม.อ. กระดานสนทนา/ชุมชนนักปฏิบัติ วจก. ระบบ MIS-DSS 5ส คณะวิทยาการจัดการ ระบบ E-meeting ระบบ E-doc เวอร์ชั่น 2 เริ่มใช้ 1 ตค. 53 ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ระบบเบิกเงินสวัสดิการกองทุนพนักงาน


เว็บ ม.อ. เว็บคณะ วจก.| ห้องคอมฯ คณะ วจก. | ศูนย์ข่าว ม.อ. | ศูนย์คอมฯ ม.อ. หาดใหญ่  |  หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  .อ. ปัตตานี  | ศูนย์คอมฯ ม.อ. ปัตตานี .อ.ตรัง  สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต  | สหกรณ์ ม.อ. |  ระบบสารสนเทศบุคลากร ม.อ. |   ระบบสืบค้นเงินเดือน | กองบริหารทรัพยากรบุคคล  |ระบบ E-Document  |

             *********

  
สงขลาทูเดย์
คม ชัด ลึก สมิหลาไทมส์


ดูตารางรถไฟ | ตารางเดินรถ บขส. | ตารางการบินไทย | one two go |Air Asia | นกแอร์ | Bangkok Airways | จองโรงแรม | ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ทั่วไทย | ค้นหารหัสไปรษณีย์ | ตรวจล็อตเตอรี่ | ตรวจสลากออมสิน | พจนานุกรมไทย<->อังกฤษ | ราคาน้ำมัน | ราคาทองคำ | อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา | พยากรณ์อากาศ |  OTOP | สมุดหน้าเหลือง | การประปาส่วนภูมิภาค | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ทศท. |  ธนาคารแห่งประเทศไทย | ธนาคารกรุงเทพ  | ธนชาต  |  กสิกรไทย  | กรุงศรีอยุธยา  | กรุงไทย  | ไทยพาณิชย์ |  อาคารสงเคราะห์ | ธกส. | ออมสิน | ทหารไทย | DTAC | AIS | ทรูมูฟ | คู่สร้าง-คู่สม  | ขวัญเรือน | การกีฬาแห่งประเทศไทย | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ | หาดใหญ่เข้มแข็ง...สู้ภัยน้ำท่วม |

แนะนำลิ้งค์ดี มีประโยชน์ ไปได้ที่ 
ตั้งหน้านี้ไว้เป็นหน้าแรก เมื่อเปิด Internet Explorer คลิกที่นี่

ประกาศตามหาเจ้าของกระเป๋าเงิน
การลงเวลาปฏิบัติงาน
ปิดใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
รวมทุกเครื่องมือที่คุณต้องใช้กับ PDF ไว้ในที่เดียว
ประกาศ เรื่อง ลดระดับสถานการณ์การปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ในสถานการณ์ระดับ 3 ระดับลดจำนวนบุคลากรในการปฏิบัติงาน เป็นระดับ ๒ (ระดับฉุกเฉิน)
ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นศูนย์เลสิก ม.อ.ค่ะ
แจ้งปฏิทินจัดทำข้อตกลงภาระงาน TOR ประจำปี 2565
หลักสูตรออนไลน์ ม.อ.
ตัดต่อ clip video อย่างง่าย ด้วย App Photos บน Windows10
ใช้มือถือแทน Mouse และ Keyboard ก็ได้นะ
โปรดหลีกเลี่ยงการจราจร
ปฏิทินประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ปี ๒๕๖๔
                               ข่าวทั้งหมด (12) ...